MyRealWorld MG Veelgestelde vragen

MED-BE-NON-2100021 v1.0 Apr 2021

Veelgestelde vragen voor deelnemers

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

U kunt in het privacybeleid te weten komen hoe uw privacy wordt beschermd en hoe uw informatie wordt gebruikt.

Hoeveel tijd kost het om de enquêtes in te vullen? Moet ik dit vaak doen?

Gemiddeld duurt het ongeveer 20 minuten om de enquêtes elke maand in te vullen. U kunt meldingen ontvangen om u te laten weten wanneer een enquête klaar is.

Ik heb geen smartphone; kan ik er een lenen?

U kunt een smartphone lenen van vrienden of familie, maar er wordt geen smartphone verstrekt aan deelnemers als onderdeel van de studie.

Werkt de app beter op Android- of iOS-besturingssystemen?

Ze zijn allebei even goed; de app is ontworpen om op beide besturingssystemen te werken.

Kan ik de app op meer dan één apparaat gebruiken?

De app is alleen beschikbaar voor smartphones. U kunt de app op verschillende smartphones installeren en dezelfde inloggegevens voor elk ervan gebruiken. Telkens wanneer u van apparaat wisselt, moet u opnieuw inloggen.

Wat gebeurt er als ik de studie wil verlaten?

Als u de studie wilt verlaten, kunt u op elk moment stoppen met het gebruik van de app en die verwijderen. Als u wilt dat uw informatie uit de studiedatabase wordt verwijderd, kunt u contact opnemen met Vitaccess op mg@vitaccess.com.

Krijg ik een vergoeding of word ik betaald voor deelname aan de studie?

Er wordt geen vergoeding of betaling gegeven voor deelname aan deze studie.

Hoe worden de studieresultaten gepresenteerd?

Voordat de studie-informatie wordt gepresenteerd, zal ze worden gegroepeerd met die van andere deelnemers, en zal identificerende informatie worden verwijderd. De resultaten zullen worden gepresenteerd aan leden van de wetenschappelijke adviesraad van de studie, argenx en Vitaccess. Sommige van de resultaten worden ook gedeeld met deelnemers in het gedeelte ‘Kennis’ van de app en via socialemediakanalen van patiëntenbelangengroepen.

Hoe zullen onderzoekers de gegevens gebruiken?

De gegevens die tijdens de studie worden verzameld, worden gebruikt door bevoegde onderzoekers om MG beter te kunnen behandelen, nieuwe onderwerpen voor onderzoek vast te stellen en bij te dragen aan inzicht over MG.

Worden de resultaten gepubliceerd?

Ja. argenx, de wetenschappelijke adviesraad van de studie en bevoegde onderzoekers kunnen gegevens uit deze studie publiceren. Voordat de studie-informatie wordt gepubliceerd, wordt ze gegroepeerd met die van andere deelnemers, en wordt identificerende informatie verwijderd.

Waarom wordt de trackersectie van de app na een bepaalde tijd gesloten?

De tracker kan elke maand slechts voor een beperkte periode worden bewerkt, wat is afgestemd met de tijdstippen waarop ook de enquêtes beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen we uw tracker-items koppelen aan uw enquête-antwoorden, zodat we kunnen zien of eventuele voorvallen die u in de tracker meldt van invloed zijn op uw enquête-antwoorden.

Kan ik een eerder verkeerd antwoord bewerken?

Tijdens de enquêtes kunt u teruggaan naar eerdere schermen en antwoorden wijzigen, maar zodra u een enquête hebt ingevuld en uw antwoorden hebt verzonden, kunnen ze niet meer worden gewijzigd. In de trackersectie kunt u in sommige situaties aanvullende informatie verstrekken wanneer u uw antwoorden al hebt ingediend. U kunt bijvoorbeeld antwoorden dat u geen noodmedicatie hebt gehad, en als u vervolgens later in de maand noodmedicatie krijgt, kunt u dit noteren, mits de tracker nog open is om in te vullen.

Ik heb problemen met het invoeren van mijn wachtwoord. Wat kan ik doen?

Controleer of uw lettertype is ingesteld op ‘Grotere toegankelijkheidsgroottes’. Als dat zo is, schakel de functie dan uit om het wachtwoord in te stellen. Daarna kunt u de lettergrootte naar wens wijzigen.

Als u vragen of bedenkingen hebt over de app die hier niet vermeld staan, stuur ons dan een e-mail naar mg@vitaccess.com.

Veelgestelde vragen van clinici

Instellingen

Hoe werd de MyRealWorld MG-studie ontwikkeld?

De MyRealWorld MG-studie werd ontwikkeld door Vitaccess en argenx in samenwerking met een wetenschappelijke adviesraad (SAB, scientific advisory board) van patiëntenbelangengroepen, deskundige MG-clinici en onderzoekers uit elk van de betreffende landen (de VS, Japan, Duitsland, het VK, Frankrijk, Italië, Spanje, Canada en België), die input hebben geleverd over de studieopzet en het protocol. Gegevens over de functie van de SAB en diens leden zijn te vinden op de website van de studie.

Hebt u samengewerkt met clinici in mijn land?

De wetenschappelijke adviesraad (SAB) van de studie bestaat uit clinici uit elk van de betreffende landen (de VS, Japan, Duitsland, het VK, Frankrijk, Italië, Spanje, Canada en België). Gegevens over de functie van de SAB en diens leden zijn te vinden op de website van de studie.

Is de studie beoordeeld en goedgekeurd door de ethische commissie?

Voorafgaand aan de lancering in elk land is de studie beoordeeld en goedgekeurd door een geschikte institutionele beoordelingscommissie of ethische commissie.

Deelnemers

Hoe kan de MyRealWorld MG-studie mij als zorgverlener helpen om mijn patiënten beter te begrijpen?

De studie heeft tot doel uit te groeien tot een longitudinale gegevensset over de ziektelast, de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het gebruik van gezondheidszorgmiddelen. Zo hopen we inzichten te kunnen bieden over hoe MG en de behandeling ervan het dagelijks leven van patiënten beïnvloedt. Onderzoekers die toegang willen tot geanonimiseerde, samengevoegde gegevens kunnen dit online aanvragen, mits goedkeuring van de wetenschappelijke adviesraad van de studie.

Bovendien kunnen deelnemers zelf de studie-app gebruiken om informatie over zichzelf en hun aandoening te noteren, en ze kunnen er ook voor kiezen die met u (hun zorgverlener) te delen als onderdeel van hun MG-behandeling. Op dit moment kunnen patiënten hun medische voorgeschiedenis noteren en die met u delen, evenals eventuele bijwerkingen, verloren werk- of studietijd, en gezondheidszorgbezoeken in de afgelopen maand.

Waar kan ik meer informatie over de studie vinden om met mijn patiënten te delen?

Informatie over de studie is beschikbaar op de website van de studie.

Wat kunnen patiënten verwachten van deelname aan deze studie?

Naast de mogelijkheid om hun stem te laten horen door bij te dragen aan innovatief onderzoek, kunnen patiënten de studie-app gebruiken als hulpmiddel om informatie over hun aandoening te noteren; mensen kunnen hun huidige profielgegevens en de tracker van deze maand zien, die ze kunnen bekijken tijdens medische raadplegingen. De arts kan hun enquêteresultaten niet zien. De app bevat ook een gedeelte ‘Kennis’ waarin informatie over MG staat van de Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA).

Als een deelnemer technische problemen heeft, is er dan ondersteuning beschikbaar?

Er is op de website van de studie een online gedeelte met Veelgestelde vragen. Als gepersonaliseerde hulp nodig is, kunnen deelnemers contact opnemen via mg@vitaccess.com.

Gegevens en bestuur

Waarom staan er ook vragen over COVID-19 in de MyRealWorld MG-studie?

Eerder dit jaar, tijdens de ontwikkeling van de studie, is de wetenschappelijke adviesraad overeengekomen dat COVID-19 aanzienlijke gevolgen heeft voor de MG-gemeenschap. De raad is van mening dat de impact van COVID-19 op mensen met MG niet volledig begrepen is. Er is bepaald dat MyRealWorld MG een kans zou zijn om de impact van COVID-19 op MG-patiënten internationaal te kunnen beoordelen.

Waarom vraagt u om informatie over mijn postcode?

Met het verzamelen van de postcode willen we verkennen of er regionale verschillen zijn in MG-zorg. Postcodegegevens worden alleen gebruikt voor geografische onderzoeksdoeleinden.

Wie is eigenaar van de gegevens, en is er toegang toe?

Intellectueel eigendom in verband met de gegevens is eigendom van de opdrachtgever, argenx. De persoonsgegevens blijven eigendom van de deelnemers in de studie. Maar als belangrijk onderdeel van het studiebestuur kunnen onderzoekers een aanvraag indienen bij de wetenschappelijke adviesraad (SAB) van de studie voor toegang tot de gegevensset. We hopen dat MyRealWorld MG een waardevol hulpmiddel kan worden voor de onderzoeksgemeenschap. Onderzoekers die toegang willen tot geanonimiseerde, samengevoegde gegevens kunnen dit online aanvragen, mits goedkeuring van de SAB.